ปลายาง 8.5 cm. หนัก 15 กรัม สำหรับตกปลาช่อน/ปลากะพง   ราคาตัวละ 39 บาท


(Root) 2015426_47076.jpg


(Root) 2015426_47058.jpg


(Root) 2015426_47011.jpg


(Root) 2015426_47029.jpg


(Root) 2015426_46991.jpg


 ปลายาง  6 cm.หนัก 8 กรัม  สำหรับตกปลาช่อน/ปลากะพง   ราคาตัวละ 39 บาท


(Root) 2014128_43127.jpg


(Root) 2014128_43147.jpg


(Root) 2014128_43166.jpg


(Root) 2014128_43232.jpg


 

ปลายาง  6.5  cm.   สำหรับตกปลาช่อน/ปลากะพง   ราคาตัวละ 39 บาท ปลายาง  6.5  cm.   สำหรับตกปลาช่อน/ปลากะพง   ราคาตัวละ 39 บาท


http://file.gagto.com/praram8fishing/2017319_68191.jpg


 ปลายาง  7 cm.   สำหรับตกปลาช่อน/ปลากะพง   ราคาตัวละ 10 บาท

http://file.gagto.com/praram8fishing/2017319_68155.jpg


 http://file.gagto.com/praram8fishing/2017524_52889.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/201859_78245.jpg
หัวจิ๊กสำหรับเกี่ยวปลายาง-หนอนยาง3นิ้ว  ตัวละ 17 บาท

http://file.gagto.com/praram8fishing/2017226_55100.jpg


หัวจิ๊กสำหรับเกี่ยวปลายาง 2 นิ้ว      ตัวละ 17 บาท


http://file.gagto.com/praram8fishing//2017319_68548.jpg


หัวจิ๊กสำหรับเกี่ยวปลายาง 2 นิ้ว      ตัวละ 17 บาท
http://file.gagto.com/praram8fishing/2017513_51546.jpg
หัวจิ๊กเบ็ดแข็งคม สำหรับเกี่ยวปลายาง-หนอนยาง3นิ้ว  ตัวละ 25 บาท

http://file.gagto.com/praram8fishing/2017927_66890.jpg