กบยางหางพวง ยาว 4 เซน ราคาตัวละ 70 บาท


ค่าส่งแบบลงทะเบียน + 40 บาท


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_45111.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_45033.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_45046.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_45059.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_45077.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_45095.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_45155.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_45219.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_45234.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_45288.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_45340.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_45361.jpg
กบยางในสปินพ่วงท้าย ยาว 5 เซน ราคาตัวละ 70 บาท


ค่าส่งแบบลงทะเบียน + 40 บาท 

http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_38337.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_38244.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_38014.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_37976.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_37736.jpg


กบยางหางพวง ยาว 5.5 เซน ราคาตัวละ 70 บาท


ค่าส่งแบบลงทะเบียน + 40 บาท
http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_38083.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_38064.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_41542.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_37720.jpg