รอก Viva ST สีเงินแดง


body เป็นกราไฟท์  ,  spool  เป็นโลหะ

แขนหมุนเป็นอลูมิเนียม


http://file.gagto.com/praram8fishing/201835_39087.jpg

รุ่น จุสาย ราคา
Viva ST 1000 สีเงินแดง 8 ปอนด์/100 หลา 520 บาท
Viva ST 2000 สีเงินแดง 8 ปอนด์/130 หลา 540 บาท
Viva ST 3000 สีเงินแดง  10 ปอนด์/120 หลา 560 บาท
Viva ST 4000 สีเงินแดง 12 ปอนด์/125 หลา 580 บาท


รอก Viva ST สีดำทอง


body เป็นกราไฟท์  ,  spool  เป็นโลหะ

แขนหมุนเป็นอลูมิเนียม


http://file.gagto.com/praram8fishing/201835_39120.jpg

รุ่น จุสาย ราคา
Viva St 1000 สีดำทอง 8 ปอนด์/100 หลา 520 บาท
Viva St 2000 สีดำทอง 8 ปอนด์/130 หลา 540 บาท
Viva St 3000 สีดำทอง 10 ปอนด์/120 หลา 560 บาท
Viva St 4000 สีดำทอง 12 ปอนด์/125 หลา 580 บาทรอก Viva Spinmaster สีเทาแดง


body เป็นกราไฟท์  ,  spool  เป็นโลหะ

ลูกปืน 4 ตลับ

ระบบล็อคเป็นลูกปืนเดินหน้าทางเดียว

แขนหมุนเป็นอลูมิเนียม


รุ่น จุสาย ราคา
 Viva SM 4000 สีเทาแดง
12 ปอนด์  / 190 เมตร
535 บาท
 Viva SM 5000 สีเทาแดง 15 ปอนด์  / 170 เมตร
545 บาท


รอก Viva Spinmaster สีเทาน้ำเงิน


body เป็นกราไฟท์  ,  spool  เป็นโลหะ

ลูกปืน 4+1 ตลับ

ระบบล็อคเป็นลูกปืนเดินหน้าทางเดียว

แขนหมุนเป็นอลูมิเนียม


รุ่น จุสาย ราคา
 Viva SM 4000 สีเทาแดง
12 ปอนด์  / 190 เมตร
535 บาท
 Viva SM 5000 สีเทาแดง 15 ปอนด์  / 170 เมตร
545 บาท


http://file.gagto.com/praram8fishing/2017925_57409.jpg


รุ่น จุสาย ราคา
Viva ML 1000 8 ปอนด์ /  100 หลา 370 บาท
Viva ML 2000 10 ปอนด์ / 130 หลา 380 บาท
Viva ML 3000 12 ปอนด์ / 130 หลา 400 บาท
Viva ML 4000 16 ปอนด์ / 130 หลา 410 บาท

http://file.gagto.com/praram8fishing/2017925_59703.jpg


รุ่น จุสาย ราคา
Viva ML 1000
8 ปอนด์ /  100 หลา 370 บาท
Viva ML 2000 10 ปอนด์ / 130 หลา 380 บาท
Viva ML 3000 12 ปอนด์ / 130 หลา 400 บาท
Viva ML 4000 16 ปอนด์ / 130 หลา 410 บาท

http://file.gagto.com/praram8fishing/2017925_59757.jpg


รุ่น จุสาย ราคา
Viva ML 1000
8 ปอนด์ /  100 หลา 370 บาท
Viva ML 2000 10 ปอนด์ / 130 หลา 380 บาท
Viva ML 3000 12 ปอนด์ / 130 หลา 400 บาท
Viva ML 4000 16 ปอนด์ / 130 หลา 410 บาท

http://file.gagto.com/praram8fishing/2017925_59733.jpg


รุ่น จุสาย ราคา
Viva ML 1000
8 ปอนด์ /  100 หลา 370 บาท
Viva ML 2000 10 ปอนด์ / 130 หลา 380 บาท
Viva ML 3000 12 ปอนด์ / 130 หลา 400 บาท
Viva ML 4000 16 ปอนด์ / 130 หลา 410 บาท