รอก  Benmingo


body เป็นโลหะ  ,  spool โลหะ

ลูกปืน 5+1 ตลับ

ระบบล็อคเป็นลูกปืนเดินหน้าทางเดียว

แขนหมุนเป็นอลูมิเนียมแข็งแรง

ระบบล็อคลูกปืนเดินหน้าทางเดียว

 

 

http://file.gagto.com/praram8fishing/201835_39147.jpg


รุ่น จุสาย ราคา
Benmingo 1000
8 ปอนด์ /  120 หลา 700 บาท
Benmingo 2000 10 ปอนด์ / 120 หลา 720 บาท
Benmingo 3000 12 ปอนด์ / 100 หลา 730 บาท
Benmingo 4000 12 ปอนด์ / 120 หลา 740 บาท
Benmingo 5000 15 ปอนด์ / 180 หลา 760 บาท
Benmingo 6000 20 ปอนด์ / 220 หลา 780 บาท

รอก RainbowGP4000


body เป็นกราไฟท์  ,  spool โลหะ

ระบบล็อคเป็นลูกปืนเดินหน้าทางเดียว

แขนหมุนแบบกดพับได้

มือหมุนเป็นไม้

ลูกปืน 4 ตลับ


รุ่น จุสาย ราคา
Rainbow GP 4000 15 ปอนด์ / 135 หลา 550 บาท


http://file.gagto.com/praram8fishing/20171231_53768.jpg

รุ่น จุสาย ราคา
Okuma NXP-40
12 ปอนด์ /  150 เมตร
460 บาท