คันเบทคาสติ้งตีเหยื่อปลอม Benmingo


ไกด์เป็นของ Fuji

รีลซีทเป็นของ Fuji


http://file.gagto.com/praram8fishing/201835_41649.jpg

ยี่ห้อ - รุ่น ความยาว ขนาดสาย ราคา
 คันเบทคาสติ้ง Benmingo
 6 ฟุต / 2ท่อน 8-16 ปอนด์ 1,050บาท
 คันเบทคาสติ้ง Benmingo 6 ฟุต /ท่อนเดียว
8-16 ปอนด์  1,050 บาท
คันสปินนิ่งตีเหยื่อปลอม Benmingo


ไกด์เป็นของ Fuji

รีลซีทเป็นของ Fuji


http://file.gagto.com/praram8fishing//201836_74505.jpg

ยี่ห้อ - รุ่น ความยาว ขนาดสาย ราคา
 คันสปินนิ่ง Benmingo
 6 ฟุต / 2ท่อน 8-16 ปอนด์ 1,050บาท
คันสปินนิ่ง Benmingo 6 ฟุต /ท่อนเดียว
8-16 ปอนด์  1,050 บาท 


ยี่ห้อ - รุ่น ความยาว ขนาดสาย ราคา
 คันสปินนิ่ง  Ashino Tycoon 501
 5 ฟุต / ท่อนเดียว 8-15 ปอนด์

 499 บาท
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://file.gagto.com/praram8fishing/2017523_37377.jpg

ยี่ห้อ - รุ่น ความยาว ขนาดสาย ราคา
คันสปินนิ่ง  Ashino Bassman 601 
6 ฟุต / ท่อนเดียว 8-16ปอนด์ 690 บาท
คันสปินนิ่ง  Ashino Bassman 602 6 ฟุต / สองท่อน
8-16ปอนด์  690 บาท
คันสปินนิ่ง  Ashino Bassman 661 6 ฟุตครึ่ง / ท่อนเดียว 8-16ปอนด์ 720 บาท
คันสปินนิ่ง  Ashino Bassman 662 6 ฟุตครึ่ง / สองท่อน 8-16ปอนด์ 720 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://file.gagto.com/praram8fishing/2017515_38708.jpg

ยี่ห้อ - รุ่น ความยาว ขนาดสาย ราคา
คันเบท  Ashino Bassman 601
6 ฟุต / ท่อนเดียว 8-16ปอนด์ 670 บาท
คันเบท  Ashino Bassman 602 6 ฟุต / สองท่อน
8-16ปอนด์ 670 บาท
คันเบท  Ashino Bassman 661 6 ฟุตครึ่ง / ท่อนเดียว 8-16ปอนด์ 720 บาท
คันเบท  Ashino Bassman 662 6 ฟุตครึ่ง / สองท่อน 8-16ปอนด์ 720 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยี่ห้อ - รุ่น ความยาว ขนาดสาย ราคา
คันสปินนิ่ง  Ashino Seagate 601
6 ฟุต / ท่อนเดียว 10-20ปอนด์ 720 บาท
คันสปินนิ่ง Ashino Seagate 602
6 ฟุต / สองท่อน
10-20ปอนด์ สินค้าหมดชั่วคราว