http://file.gagto.com/praram8fishing/201945_60312.jpg

คันเบทคาสติ้งตีเหยื่อปลอม Benmingo


ไกด์เป็นของ Fuji

รีลซีทเป็นของ Fuji


http://file.gagto.com/praram8fishing/201835_41649.jpg

ยี่ห้อ - รุ่น ความยาว ขนาดสาย ราคา
 คันเบทคาสติ้ง Benmingo
 6 ฟุต / 2ท่อน 8-16 ปอนด์ 1,100บาท
 คันเบทคาสติ้ง Benmingo 6 ฟุต /ท่อนเดียว
8-16 ปอนด์  1,100 บาท
คันสปินนิ่งตีเหยื่อปลอม Benmingo


ไกด์เป็นของ Fuji

รีลซีทเป็นของ Fuji


http://file.gagto.com/praram8fishing//201836_74505.jpg

ยี่ห้อ - รุ่น ความยาว ขนาดสาย ราคา
 คันสปินนิ่ง Benmingo
 6 ฟุต / 2ท่อน 8-16 ปอนด์ 1,100บาท
คันสปินนิ่ง Benmingo 6 ฟุต /ท่อนเดียว
8-16 ปอนด์  1,100 บาท 


ยี่ห้อ - รุ่น ความยาว ขนาดสาย ราคา
 คันสปินนิ่ง  Ashino Tycoon 501
 5 ฟุต / ท่อนเดียว 8-15 ปอนด์

 490 บาทยี่ห้อ - รุ่น ความยาว ขนาดสาย ราคา
 คันสปินนิ่ง  Ashino Tycoon 561
 5 ฟุตครึ่ง / ท่อนเดียว 8-15 ปอนด์

 550 บาท
http://file.gagto.com/praram8fishing/201835_40949.jpg

ยี่ห้อ - รุ่น ความยาว ขนาดสาย ราคา
 คันเบทคาสติ้ง Ashino Noble 
 6 ฟุต / 2ท่อน 8-15 ปอนด์ 625 บาท
 คันเบทคาสติ้ง Ashino Noble 6 ฟุต /ท่อนเดียว
8-15 ปอนด์  625 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://file.gagto.com/praram8fishing/2017523_37377.jpg

ยี่ห้อ - รุ่น ความยาว ขนาดสาย ราคา
คันสปินนิ่ง  Ashino Bassman 601 
6 ฟุต / ท่อนเดียว 8-16ปอนด์ 690 บาท
คันสปินนิ่ง  Ashino Bassman 602 6 ฟุต / สองท่อน
8-16ปอนด์  690 บาท
คันสปินนิ่ง  Ashino Bassman 661 6 ฟุตครึ่ง / ท่อนเดียว 8-16ปอนด์ 720 บาท
คันสปินนิ่ง  Ashino Bassman 662 6 ฟุตครึ่ง / สองท่อน 8-16ปอนด์ 720 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://file.gagto.com/praram8fishing/2017515_38708.jpg

ยี่ห้อ - รุ่น ความยาว ขนาดสาย ราคา
คันเบท  Ashino Bassman 601
6 ฟุต / ท่อนเดียว 8-16ปอนด์ 670 บาท
คันเบท  Ashino Bassman 602 6 ฟุต / สองท่อน
8-16ปอนด์ 670 บาท
คันเบท  Ashino Bassman 661 6 ฟุตครึ่ง / ท่อนเดียว 8-16ปอนด์ 720 บาท
คันเบท  Ashino Bassman 662 6 ฟุตครึ่ง / สองท่อน 8-16ปอนด์ 720 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยี่ห้อ - รุ่น ความยาว ขนาดสาย ราคา
คันสปินนิ่ง  Ashino Seagate 601
6 ฟุต / ท่อนเดียว 10-20ปอนด์ 720 บาท
คันสปินนิ่ง Ashino Seagate 602
6 ฟุต / สองท่อน
10-20ปอนด์ สินค้าหมดชั่วคราว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ยี่ห้อ - รุ่น ความยาว ขนาดสาย ราคา
คันเบท  Ashino Semoki
7 ฟุต / สองท่อน 15-30 ปอนด์ 950 บาท
คันเบท  Ashino Semoki 8 ฟุต / สองท่อน
15-30 ปอนด์ 970 บาท
คันเบท  Ashino Semoki 9 ฟุต / สองท่อน 15-30 ปอนด์ 990 บาท
คันเบท  Ashino Semoki 10 ฟุต / สองท่อน 15-30 ปอนด์ สินค้าหมดยี่ห้อ - รุ่น ความยาว ขนาดสาย ราคา
คันสปินนิ่ง  Ashino Semoki
7 ฟุต / สองท่อน 15-30 ปอนด์ 950 บาท
คันสปินนิ่ง   Ashino Semoki 8 ฟุต / สองท่อน
15-30 ปอนด์ 970 บาท
คันสปินนิ่ง   Ashino Semoki 9 ฟุต / สองท่อน 15-30 ปอนด์ 990 บาท
คันสปินนิ่ง   Ashino Semoki 10 ฟุต / สองท่อน 15-30 ปอนด์ สินค้าหมดชั่วคราว
วิธีสั่งซื้อสินค้า


สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้จัดส่งสินค้าโดยการส่งทางไปรษณีย์


http://file.gagto.com/praram8fishing/201945_60312.jpgแผนที่สำหรับลูกค้าที่ต้องการมารับสินค้าเองที่ร้าน1    จากฝั่งสนามหลวง 

     ให้ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า  

     เมื่อลงสะพานจะเจอ4แยก (แยกอรุณอมรินทร์)    

     ให้เลี้ยวขวา  ขับมาเรื่อยๆให้อยู่เลนซ้ายสุด 

     กลับรถใต้สะพานพระราม8     

     ตรงมาเรื่อยๆ  ร้านจะอยู่ในซอยอรุณอมรินทร์34  ทางด้านขวาห้องที่ 32   จากถนนจรัญสนิทวงศ์  ฝั่งบางพลัด

     ขับรถมาตามถนนจรัญสนิทวงศ์

     ให้เข้าซอยจรัญสนิทวงศ์ 40  

     ตรงมาสุดซอย จะเจอถนนใหญ่(ถนนอรุณอมรินทร์ ให้เลี้ยวซ้าย ขับตรงมาเรื่อยๆ ให้อยู่เลนซ้ายสุด)

     กลับรถใต้สะพานพระราม8 

     ตรงมาเรื่อยๆ  ร้านจะอยู่ในซอยอรุณอมรินทร์34  ทางด้านขวาห้องที่ 33   จากถนนจรัญสนิทวงศ์  ฝั่งท่าพระ

     ขับรถมาตามถนนจรัญสนิทวงศ์

     เลี้ยวขวาที่แยกบรมราชชนนี   (4แยก35 โบล์ว)

     ผ่านห้างพาต้าปิ่นเกล้า

     เลี้ยวซ้ายที่แยกอรุณอมรินทร์

     ขับตรงมาเรื่อยๆ ให้อยู่เลนซ้ายสุด

     กลับรถใต้สะพานพระราม8     

     ตรงมาเรื่อยๆ  ร้านจะอยู่ในซอยอรุณอมรินทร์34  ทางด้านขวาห้องที่ 3


4   จากถนนราชดำเนินนอก ( ฝั่งพระนคร )

     ข้ามสะพานพระราม8   ( เมื่อเริ่มข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว  ให้อยู่เลนซ้ายสุด ) 

     ชิดซ้าย ขับลงทางราบ (ป้ายบอกทางถนนอรุุณอมรินทร์)

     ขับตรงมาประมาณ 30 เมตร  ให้มองด้านซ้ายมือ 

     ร้านจะอยู่ในซอ ยอรุณอมรินทร์ 34   ทางด้านขวาห้องที่ 3


4    ถนนบรมราชชนนี   (ห้างเมเจอร์ปิ่นเกล้า ) 

     เมื่อผ่านห้างเมเจอร์ปิ่นเกล้า  ให้ตรงมาเรื่อยๆ   จะเจอ 4 แยกไฟแดง ( แยกบรมราชชนนี ) 

     ตรงผ่าน 4 แยก   จะเห็นห้างพาต้าปิ่นเกล้าอยู่ทางซ้ายมือ

     ผ่านหน้าพาต้า  จะเจอ 4 แยกไฟแดง ( แยกอรุณอมรินทร์)

     เลี้ยวซ้ายที่ 4 แยก

     ขับตรงมาเรื่อยๆให้อยู่เลนซ้ายสุด 

     กลับรถใต้สะพานพระราม8     

     ตรงมาเรื่อยๆ  ร้านจะอยู่ในซอยอรุณอมรินทร์34  ทางด้านขวาห้องที่ 3แผนที่ร้านพระราม 8ฟิชชิ่ง คลิ๊ก   ==>   https://maps.google.co.th/maps?q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A18%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87&ie=UTF-8&ei=w-JpUtmvOMO4rAex_4GgDA&ved=0CAgQ_AUoAg


 

 


(Root) 2013313_61318.gif