คันสปิน  Scorpion Siberia


เป็นคัน2ท่อน ถอดโคน

ยาว 5.9 ฟุต

เหมาะกับสาย 30-50 ปอนด์


ราคา 1,350 บาท


ค่าส่ง + 300 บาท/ใส่ท่อhttp://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_47037.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_47097.jpg

http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_47064.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_47121.jpg

คันเบท  Scorpion Siberia


เป็นคัน2ท่อน ถอดโคน

ยาว 5.9 ฟุต

เหมาะกับสาย 30-50 ปอนด์


ราคา 1,350 บาท


ค่าส่ง + 300 บาท/ใส่ท่อ


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_47646.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_47673.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_47616.jpg


http://file.gagto.com/praram8fishing/2021118_47599.jpg