ชุดไกด์เบทคาสติ้งสีเงินเงา สำหรับใส่คันตีเหยื่อปลอม  ราคา 190 บาท/ค่าจัดส่ง+40บาท

 

http://file.gagto.com/praram8fishing/202124_45110.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดไกด์สปินนิ่งสีเงินเงา ทรง KL สำหรับใส่คันสปินนิ่งตีเหยื่อปลอม ราคา 270บาท/ค่าจัดส่ง+40บาท

 

http://file.gagto.com/praram8fishing/202124_45068.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดไกด์สปินนิ่งสีดำ สำหรับใส่คันสปินนิ่งตีเหยื่อปลอม,ตกปลาเกล็ด ราคา 180บาท/ค่าจัดส่ง+40บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดไกด์สปินนิ่งสีเงินเงา สำหรับใส่คันสปินนิ่งปลาบ่อ ราคา 180บาท/ค่าจัดส่ง+40บาท

 

http://file.gagto.com/praram8fishing/2021223_38037.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิบทอปฟูจิ ฮาร์ดลอย รูท่อ 2.6มิล วงใน8มิล ราคา 80บาท/ค่าจัดส่ง+40บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิบทอปสีเงิน รูท่อ 2.0มิล วงใน8มิล ราคา 80บาท/ค่าจัดส่ง+40บาท

 

http://file.gagto.com/praram8fishing/2021223_40989.jpg